Hizmet Sözleşmesi

 
Aşağıda yer alan sözleşme standart online hizmet sözleşmesidir. Özel servis ve özel kapsamları içeren bir hizmet alıyorsanız sizinle yapılan yazılı sözleşmedeki şartlar ve detaylar geçerlidir.

a. Taraflar
b. Sözleşme Konusu
c. Sorumluluklar
d. Sözleşmenin Süresi
e. Ücret
f. Hizmetlerin Askıya Alınma Durumu
g. Sözleşmenin Feshi
h. İletişim ve Bilgi Adresleri
i. Ücretin Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi
j. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

Sözleşme Detayları

a. Taraflar  
1.1 : Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Teknor Müh. Bilişim Sis. Gıda San. Tic. A.Ş. (HOSTING VADİSİ olarak anılacaktır) ile Yeni müşteri kaydı bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında HOSTING VADİSİ'a ait olan http://www.HOSTING VADİSİ internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile yapılacağını belirtir.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.
b. Konusu  
b.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında HOSTING VADİSİ'a ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

b.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.
c. Sorumluluklar  

c.1: HOSTING VADİSİ, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile HOSTING VADİSİ ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

c.2: Ödeme şekli, KDV farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık - üç aylık - altı aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler HOSTING VADİSİ tarafından müşteriye bildirilecektir.

c.3: Müşteri aldığı hizmet kapsamında HOSTING VADİSİ tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hosting hesabından faydalanırken HOSTING VADİSİ tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

c.4: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra HOSTING VADİSİ, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, sql ve e-mail kullanıcı adları ve şifrelerini müşteriye iletecek ve hizmet süresi başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu sebeple doğabilecek zarar ve ziyandan müşterinin kendisi sorumlu olacaktır.

c.5: Müşteri satın aldığı hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

c.6: Müşteri alan adı, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

c.7: Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisinin karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan HOSTING VADİSİ herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

HOSTING VADİSİ sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. HOSTING VADİSİ kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya HOSTING VADİSİ'un kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. HOSTING VADİSİ hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek hakkına sahiptir.

c.8: HOSTING VADİSİ, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. HOSTING VADİSİ müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen HOSTING VADİSİ hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan HOSTING VADİSİ sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece müşterinin sorumluluğundadır.

c.9: HOSTING VADİSİ, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş alan adı tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen alan adının sahibi müşteridir. HOSTING VADİSİ bu konuda müşterinin talepleri doğrultusunda alan adı üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından alan adı üzerinde bir düzenleme veya transfer isteklerini en kısa sürede yapacaktır

c.10: HOSTING VADİSİ, aylık ödemeli siparişlerin tamamında müşteri tarafından belirtilecek kredi kartı bilgilerini, kullanmakta olduğu sanal pos sistemi üzerine kayderek ödemelerin aylık olarak tahsilatını sağlayacaktır. Aylık ödemelerin gecikmesi durumunda hizmetin durdurulması hakkını saklı tutmaktadır.

c.11: HOSTING VADİSİ, müşteriye ait yedeklerin düzenli tutulması için gerekli özeni ve ehemmiyeti gösterecektir, fakat bu konuda yaşanabilecek sorunlardan dolayı müşterinin uğrayacağı veri kayıplarından sorumlu tutulamaz, müşteri kendi verilerini düzenli olarak kaydetmekle yükümlüdür.

c.12: HOSTING VADİSİ, süresi dolmuş alan adı, hosting, veya diğer sunduğu hizmetleri süre bitiminden sonra durdurma, hizmeti tamamen iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Süresi dolmuş veya ödemesi sağlanmamış hizmetlerin iptalinden sonra herhangi bir veri kaydı tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

c.13: HOSTING VADİSİ, Toplu mail gönderimi (spam e-mail) hizmeti sunmamaktadır. Sağlamış olduğu e-posta hizmetleri üzerinden bu tarz gönderimler yapılamaz. Bu tarz gönderimlerin tespitinde, mail gönderim protokolü (SMTP) erişimini bloklar. HOSTING VADİSİ, bu tür bir durumda hizmetin durdurulması hakkını saklı tutmaktadır.

d. Sözleşmenin Süresi  
d.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından HOSTING VADİSİ'a iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

d.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır. Sipariş onaylanıp , hizmet aktif edildikten sonra hizmet iptali ve bedel iadesi talep edilemez.

d.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. ( Ücret husunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)
e. Ücret  
e.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir

e.2: HOSTING VADİSİ önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

e.3: Döviz cinsi ile yapılan satışlardaki ücret fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

e.4: Ücret ilgili ürün satış sayfalarında belirtilmediği ve müşteri ile yapılan özel bir sözleşme olmadığı sürece fatura kesim tarihinden itibaren 7. iş günü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına veya HOSTING VADİSİ'a elden ödemekle yükümlüdür.

e.5: Ödemenin gecikmesi durumunda HOSTING VADİSİ kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

e.6: HOSTING VADİSİ, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.
f. Hizmetlerin Askıya Alınma Durumu  
f.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı HOSTING VADİSİ, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü durdurma hakkını saklı tutar.

f.2: Bu durumun devam süresince müşteri adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri döner.
g. Sözleşmenin Feshi  
g.1: Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, HOSTING VADİSİ hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

g.2: Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

g.3: Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

g.4: Sözleşmenin ve / ve ya hizmetin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi ya da iptali halinde, fesih tarihinden sözleşme / hizmet sonuna kadar olan sürenin hizmet bedelini peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
h. İletişim ve Bilgi Adresleri  
h.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

h.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

h.3: HOSTING VADİSİ sözleşme süresi içinde müşteri'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
i. Ücretin Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi  
i.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda HOSTING VADİSİ kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi taleb edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

i.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için HOSTING VADİSİ'un dava yada icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

i.3: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde HOSTING VADİSİ'un teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
j. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri  
j.1:İş bu sözleşme bununla birlikte 10 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. ( Siparişin internet ortamında HOSTING VADİSİ'a onaylanıp gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). HOSTING VADİSİ gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

j.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.